e1-3e1-4e1-1-2e1-2e1-5e1-1NE-31NE-32NE-34NE-35NE-36NE-12NE-13NE-9NE-10NE-8NE-1NE-2NE-3NE-4