NE -2NE -5NE -3NE -4NE -1NE -6NE -7NE -8NE -9NE -11NE -10NE -13NE -12NE -14NE -15NE -16NE -17